Kårval

Kårstyrelsen, Linnéstudenternas styrelse, väljs av medlemmarna varje år i kårvalet. Du kan själv söka till heltidsledamot och studentledamot i styrelsen.

Du kommer att kunna rösta på kandidaterna i kårvalet via en länk vi skickar ut till alla medlemmar när valveckan börjar i mitten på vårterminen.


Kårstyrelsen

För att bli heltidsledamot behöver du ta studieuppehåll eller ta examen vårterminen 2020. Studentuppdragen är utformade så att du kan studera samtidigt som du sitter i styrelsen. Alla styrelseledamöter får arvode, det vill säga du får betalt.

Intresseanmälan eller nominera någon annan


Linnéstudenternas valberedning

Valberedningens jobb är att tipsa och uppmana personer att söka till kårstyrelsen, Linnéstudenternas styrelse. Valberedningen intervjuar sedan kandidaterna och skriver en presentation om kandidaternas starka sidor. Kårstyrelsen väljs varje år i kårvalet av Linnéstudenternas medlemmar och har 11 styrelseposter i Kalmar och Växjö, fem av posterna är på heltid. Valberedningen är arvoderad, det vill säga du får betalt.

Intresseanmälan eller nominera någon annan

Kårstyrelsen 2019/2020
Kårstyrelsen 2019/2020